Egészséghét és Gólyatábor

 

Első alkalommal, új kezdeményezésként valósult meg 2015. augusztus 24-28-ig az egészséges életmódra nevelő és az óvoda-iskola átmenet még zavartalanabbá tételét segítő, összevont program. A két civil szervezet, az általános iskola vezetői és az óvoda képviselője, már júniusban felvetette, megtervezte e közös rendezvény gondolatát, s az elhatározást tett követte. Ismeretes, hogy a két civil szervezet az Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok- lokális színterek, TÁMOP 6.1.2.-11/1-2012 pályázat sikeres megvalósítását követően a fenntartási időszakban további programok megszervezésével biztosítja az egészséges életmódra, egészségtudatos magatartásra neveléshez, szemléletformáláshoz kapcsolódó vállalásait. Ebben az évben, rendhagyó módon, Egészséghét formájában valósítottuk meg közösen az 5 főzőnapot, 4 bajnokságot és a túrát olyan gyermekek részvételével, akikre szó szerint ráillett: a ma még óvodások, holnap iskolások gondolat.

Miután a 4H Egyesület és a Magyar Lábtoll-labda Szövetség a város honlapján meghirdette a programot, Bogárné Simon Klára, az általános iskola igazgatója, minden leendő első osztályos tanuló szüleit levélben értesítette a Gólyatáborról, s szeretettel meghívta a gyermekeket. Az Egészséghét- Gólyatábor első napján igazgató néni a leendő elsős tanító nénik: Darókné Nagy Zsuzsanna, Tóth Ágnes, Sulyok Mariann, Vargáné Turza Judit és a programvezetők: Fehér János, Veres Márta, Szabóné Balogh Etelka izgatottan vártuk a gyermekeket.

A rövid, családias hangulatú megnyitó után mozgásos játékkal, majd főzőnappal vette kezdetét a program, melyen 33 gyermek vett részt. Vidám, játékos, mozgalmas napjaink általában az egészséges életmódhoz kapcsolódó játékokkal, feladatokkal kezdődtek, ami még a lelki egészség témakörét is felölelte. Ezt főzőnapi tevékenységek, majd a Vár az iskola program követte, és a bajnokság zárta a napot. A gyermekek lelkesen, ügyesen vettek részt az egészséges ételek elkészítésében, gyümölcsök, zöldségek pucolásában, valamint mindezek és egyéb élelmiszer darabolásában, keverésében, turmixolásában. Természetesen közben beszélgettünk arról, ki mit szeret, mi egészséges, miért kell gyakran kezet mosni vagy éppen arról, hogy miért fontos, hogy jól megrágjuk az ételeket, hogyan kell fogat mosni. Mindeközben készítettünk gyümölcs-, zöldség-, tésztasalátát, sajttálat, vitaminfalatkákat, frissen facsart zöldséglevet és gyümölcslevet, étvágygerjesztő-figurális-, de egészséges alapanyagú szendvicseket. Ezekhez a tevékenységekhez és az étkeztetésekhez segítséget kaptunk Joó Jánosnétól és Szarvák Jánosnétól, valamint Farkas Attilától, az iskola dolgozóitól, akik mindenben partnerink voltak e programrészek során.

A bajnokságokon számtalan ügyességi, utánzásos sor- és csapatverseny szerepelt gumi és maroklabdával, ugráló kötéllel, hullahopp karikával, léggömbbel és sok más tornaszerre. A gyermeknek az akadálypályákat is sikerült teljesíteniük. A versenyek végén megünnepeltük a győzteseteket, de a jutalom sem maradt el, ami többnyire gyümölcs, egészséges élelmiszer és folyadék volt. A bajnokságokon a csapatok irányításában, a sportszerek előkészítésében Fülöp Áldáska, Laczkó Annabella, Vígh Dóra, Asztalos Gyula és Szurmai Tibor, valamint a gyermekek ellátásában Paróczi Mária és Nagy Gyuláné volt segítségünkre. A programok az általános iskolában és a sportcsarnokban valósultak meg, a túra kivételével, aminek úti célja a Zagyva part volt. A túrán több pihenőt iktattunk be. Az Erzsébet körúti játszótéren játszottak, gyümölcsöt és üdítőt fogyasztottak a gyerekek. A Zagyvaparti Idősek Otthonában nemcsak a parkban gyönyörködhettek, hanem Nyitrainé Kiss Katalin igazgató asszony, nagyon kedvesen köszöntötte őket és beszélgetett velük, majd meg is vendégelték a kis túrázókat. A Zagyva parton bogarakról, növényekről, folyóinkról beszélgettek többek között, de az igazi élményt az ágakból készített tutaj, papírból hajtogatott kishajó vízre bocsájtása jelentette. A gyermekek egy szakaszon futva követték a tutaj és a hajók útját, s találgatták, vajon eljut e Zagyvarékasig. Visszafelé a Bakó úti játszótéren pihentek meg, s a fáradság nyomait sem mutatatva, vidáman játszottak.

Az egészséghét minden programjába segítséget kapjunk az általános iskola pedagógusaitól, de elsősorban a leendő elsős tanító néniktől, akik leküzdve a tanév előkészítésével kapcsolatos nehézségeket, igyekezetek minél több időt tölteni a gyermekek között, s külön tevékenységeket is tartottak kis tanítványaiknak, a Vár az iskola programban. Ennek keretében az ismerkedős, énekes játékok mellett a barátságfa készítéstől a mesejátékon át az interaktív tábláig, a táncházon át a fejtörő és logikai játékokon keresztül, sok-sok érdekes, vidám foglalkozás szerepelt a tanító nénikkel a tantermekben. Rendkívül jó volt látni, hogy az első órák bizonytalansága, megszeppentsége után mennyire magabiztosak lettek a gyermekek az épületben való tájékozódásban, a tanító nénik megszólításában, a velük való tevékenységek, beszélgetések során. Meglepő volt, hogy milyen természetességgel kértek tőlük segítséget, vigaszt, s bújtak az ölükbe, közel hozzájuk. Nagy öröm és „érték „volt ez gyermeknek, pedagógusnak, szülőnek, vagyis mindenkinek. Annál is inkább, mert Molnár Péter polgármester, Bogárné Simon Klára igazgató asszony, a 4H Egyesület és a Magyar Lábtoll-labda Szövetség támogatásával, a máshol térítésesen meghirdetett iskolai Gólyatábor helyett, Újszászon ingyen vehettek részt a gyermekek az Egészséghéttel egybeszervezett, nagyon tartalmas és hasznos programon.

Szeretném a programvezetők és a két civil szervezet vezetői nevében is megköszönni mindenkinek a támogatását, segítségét, tevékenységét, amivel az Egészséghét és Gólyatábor sikeres és eredményes megvalósításához hozzájárult, s nem utolsósorban a szülőknek, akik éltek a lehetőséggel, felismerték, hogy mennyire fontos az egészséges életmódra nevelés és az iskolakezdéssel kapcsolatosan ez a program és nap mint nap elhozták gyermekeiket, lehetőségeikhez mérten támogatták a rendezvényt.

Szabóné Balogh Etelka
4H egyesület elnök

 

Picasa | Google Photos

 

Picasa | Google Photos

 

Picasa | Google Photos

 

Picasa | Google Photos

 

Picasa | Google Photos

Fotó: Fehér János

 

 

 

Az Együtt Újszászért Egyesület hatodik alkalommal szervezte meg és bonyolította le három napos ingyenes táborát. Az idén is a központi helyünk a Művelődési Ház volt. Több alkalommal más-más helyszínen színes programokkal tettük felejthetetlenné a gyerekek számára ezt a három napot. A sok fotó hűen adja vissza a gyerekek vidámságát, játékos kedvét, az önfeledt gyermeki boldogságot. Örülünk, hogy sikerült boldog, gondtalan napokkal megajándékozni őket. Egyesületünk tagságának támogatása nélkül ez nem valósulhatott volna meg. Köszönjük!

 

Képtár | Picasa

Fotó: Bodnárné Szabó Gabriella és Vígh Lászlóné

 

Köszönjük minden kedves támogatónknak, segítőnknek azt a sok segítséget ami nélkül ez a három remek nyári nap nem jöhetett volna létre.

Támogatóink voltak:

Városi Önkormányzat
4H Egyesület
Bogárné Simon Klára
Kaló Károlyné
Kaló Róbert
Nagy János
Nagy Jánosné Marika óvónéni
Művelődési Ház munkatársai
Sulyok Mariann
Tarcsáné Varga Edit
Fehér János
Nyitrainé Kiss Katalin
Szacskó Józsefné
Szacskó Levente
Gara Istvánné
Veres Józsefné
A középiskola Konyhai dolgozói

Köszönetünket fejezzük ki közvetlen segítőinknek a programok lebonyolításáért:

Bodnárné Szabó Gabriella
Bakó Jánosné
Csajbókné Nyári Erzsébet
Farkas Józsefné
Fehérné Szekeres Zsuzsa
Nagy Jánosné
Rehák Ágnes
Vígh Lászlóné

Köszönjük a szolnoki kirándulást, a sok dalos játékot, a vidám versenyeket!

Együtt Újszászért Egyesület Vezetősége

 

Az Újszászi 4 H Egyesület - politika és ideológiai mentes, gyermek és ifjúsági szervezet - a 2014. évre is elkészítette éves beszámolóját, közhasznúsági és statisztikai jelentését.

Az egyesület alapelvei, tevékenységei alapvetően nem változtak, ennek értelmében kiemelt figyelmet fordít:

 • a természet és környezetvédelemre, óvására, a természet esztétikumának alakítására
 • az ember és a természet kapcsolatának humanizálására
 • a Föld, növények, állatok szeretetére nevelésére
 • ősi kismesterségek megismertetésére, megszerettetésére
 • néphagyományok és népszokások ápolására
 • egészséges életmódra, egészségvédelemre, testi-, lelki-, szociális „jól-létre”
 • szabadidő hasznos eltöltésére
 • tömeg és egyéb sport tevékenységre, két működő klubjában, 5 fős elnökség vezetésével.

 

A 2014. évben is kiemelkedő feladat volt „Egészségfejlesztés az Újszászi 4H Egyesületnél” TÁMOP - 6.1.2 – 11/1-2012-0648 pályázati projekt megvalósítása január hónapban, szakmai és pénzügyi beszámolójának elkészítése 2014.03.31-ig és megtörtént átfogó szakmai és pénzügyi ellenőrzése 2014. 06.18. Az egyesületnek és az Óvodai klubnak, öt évre szóló, fenntartási kötelezettsége van a pályázathoz, egészséges életmódra neveléshez kapcsolódóan.

Az elvárásoknak, 2014-ben eleget tettünk, óvodapedagógusok, óvodai munkatársak vezették a programokat, az egyesület biztosította a költségeket, feltételeket.

Az éves pénzügyi beszámolóból is kitűnik, hogy áthúzódó pályázati támogatást használt fel az egyesület: számviteli szolgáltatásra, működési költségre, irodai felszerelésre és kirándulásra.

Egyesületünk az elvárásoknak, kitűzött céljainak megfelelően működött, s az előírásoknak megfelelően teszi közé pénzügyi, közhasznúsági beszámolóját:

 

 

Az idei évben, immár sokadik alkalommal ismét megrendezésre került a MOHOSZ felhívása alapján az Országos Horgász Környezetvédelmi Nap, melyben az újszászi Szabadság Horgász Egyesület is részt vett.

2015. április 11-én, szombaton a Szászberki Holt- Zagyva mentén a tópart rendezése során kaszálás, gereblyézés, útkarbantartás mellett, a döntően a 32-es főút tópart felőli rézsűjében és a vízterületre vezető lejáró út mentén szétszórt szemét is összegyűjtésre került.

 

Megtelt a konténer

 

Ezzel párhuzamosan Csekő Ferenc és Bencsik Gyula halőrök vezetésével a Zagyva hullámterének újszászi és szászbereki szakaszáról több utánfutót megtöltő hulladék lett összeszedve, mely hulladékok között elszomorítóan magas a Zagyva által a tavaszi árhullám során szétterített PET palackok, illetve a háztartási eszközök bontásából származó, fém tartozékoktól „megtisztított” alkatrészek aránya.

A Zagyva gát mellett elhelyezett 7 köbméteres konténer teljesen megtelt. A környezetvédelmi napon részt vett valamennyi horgásztárs munkáját ezúton köszönjük.

A Szabadság HE vezetősége nevében:

Ifj. Pap Gábor – HE titkár

 

Csoport összejövetelünkre ismét sokan eljöttek.

Kaló Istvánné alpolgármester asszony először a március 7-én 18 órakor a művelődési házban megrendezésre kerülő városi nőnapi ünnepségre hívta a tagságot. Ezután a parkolási igazolványok érvényesítésével kapcsolatos jogszabályt ismertette, ami szigorításra került. A szociális támogatási rendszer átalakításával kapcsolatosan elmondta, hogy a város szociális rendeletét február 28-áig meg kell alkotni. Azon dolgoznak, hogy az állami támogatásból kikerülő szociális ellátásokat a településen fenn tudják tartani, anélkül, hogy adót kelljen emelni. A város költségvetéséből elsődlegesen az intézmények működését (óvoda, bölcsőde, szociális otthon, polgármesteri hivatal) kell biztosítani. Sokan nem tudják, hogy a helyi adóból kell hozzájárulni az iskolák fenntartásához is. A pályázati munkáik sikeresek, ezt bizonyítja a Zagyvaparti Idősek Otthona felújítása is, ezzel együtt sikerült megoldani a kastély épület felújítását is, a lakók hamarosan visszaköltözhetnek.

A településen az idén kisebb volumenű fejlesztések végrehajtására lesz lehetőség.

 

Farkas Józsefné:

Alpolgármester asszony tájékoztatásához az alábbiakat szeretném hozzáfűzni:

Ismertetésre kerültek olyan pénzbeli és természetbeni szociális támogatások, melyek kikerülnek a szociális törvényből és 2015. március 1-jétől nem lesz kötelező. Ilyen pl. a méltányossági közgyógyellátás, a méltányossági ápolási díj, de az önkormányzat egyéb forrásokból biztosít erre keretet. Ezzel az állam és az önkormányzat segélyezéssel kapcsolatos feladatai elválasztásra kerülnek.

Czibere Károly szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkár még a múlt év végén bejelentette, hogy egy igazságos, átlátható és visszaélésektől mentes szabályozást vezetnek be 2015 márciusától.

A kormány fontos célnak tartotta a szabályozás megalkotásánál, hogy a rászorulóknak jusson a pénz, akik pedig visszaélnének vele, azok ne kapjanak támogatást.

Senkit sem hagyunk az út szélén – hangoztatta Czibere Károly. A jövedelemkompenzáló támogatásokat teljes egészében a központi költségvetés finanszírozza, az adminisztrációt a járási hivatalok intézik.

A Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Zagyva menti Integrált Központja vonatkozásában, a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások intézményi térítési díjai változatlanok maradtak, díjemelés csak a házi segítségnyújtás legmagasabb kategóriájában történt, mindösszesen 10 Ft/óra. (Ez a könnyebb számolás érdekében történt). Az önkormányzat ezzel is segíti a településen élő idős, rászorult embereket. Kérem, hogy minél többen vegyék igénybe szolgáltatásainkat.

Nem olyan régen történt településünkön, hogy egy vidéki hölgyet az utcán fekve találtak. Többen elmentek mellette, nem tudtak, vagy nem akartak rajta segíteni. Mint később kiderült, hajléktalan volt és a vonatról leszállították. A családsegítő szolgálat munkatársa a helyszínen megtette a szükséges intézkedést. Még tart a tél, figyeljünk oda egymásra, szomszédainkra és ha kell, éljünk jelzési kötelezettséggel.

Mivel közérdekű témáról van szó, ezért az újság hasábjain megosztom a lakossággal is az alábbi információkat:

Ilyen esetben a Diszpécser szolgálatot tudjuk hívni, melynek telefonszáma: 42/504-618 vagy hívjuk a mentők hívószámát: 104

Milyen esetekben hívjuk a Diszpécser Szolgálatot?

 • ha életveszély, vagy annak gyanúja áll fenn (nedves ruházat, földön fekszik takaró és alatta lévő karton, polifoam nélkül, kihűlés, fagyás, kiszáradás),
 • ha az utcán lévő hajléktalan ember segítséget kér; de Ön nem tudja, milyen típusú segítségre lenne szüksége,
 • információra, segítségre van szüksége, mert Ön, családtagja, barátja, rokona, ismerőse hajléktalanná vált, vagy ennek veszélye fenyegeti,
 • ha a környezetében élő fedél nélkül élő ember a szokásaitól eltérően viselkedik (nem kelt fel mikor szokott, egész nap fekszik).

Amennyiben telefonál, az alábbiak szerint tegye meg a bejelentést:

 1. Helyszín?
 2. Mit tapasztalt? (földön fekszik, nem a megszokott módon viselkedik, erős fájdalomra panaszkodik stb.)
 3. A bejelentett személy neme, kb. kora, amennyiben Önnek tudomása van róla, esetleg neve.
 4. Ha megszólította a hajléktalan embert, kérjük, kérdezze meg, milyen segítségre van szüksége!
 5. Amennyiben a helyszínen tud maradni, vagy vállalja, hogy a helyszín felkutatásában további információkat ad munkatársaink számára, az Ön neve és telefonszáma. (szükség lehet visszahívására, ha nehezen, vagy nem találjuk meg a helyszínt)
 6. Kérjük, várjon a diszpécser esetleges kérdéseire (az információk pontosítása érdekében fontos), és csak ezután tegye le a telefonkagylót!

Milyen esetekben hívhatunk mentőt mentés céljából?

Minden esetben, amikor a beteg azonnali egészségügyi ellátásra szorul:

 • ha életveszély, vagy annak gyanúja áll fenn (eszméletlen állapot, bármilyen eredetű súlyos vérzés, stb.);
 • baleset, sérülés, bármilyen eredetű mérgezés esetén;
 • megindult szülés, illetve a fennálló terhesség alatt bekövetkező rendellenesség miatt;
 • ha erős fájdalom, vagy más riasztó panasz, illetve tünet észlelhető (pl. fulladásérzés, nehézlégzés, végtagbénulás, stb.);
 • ha olyan magatartászavart észlelünk, mely során a beteg saját maga, vagy mások életét veszélyezteti.

A 42-es körzetszámot azért hangsúlyoztam ki, mert a megyénkben már nagyon sok személy kapott a +23; és +24-es telefonszámról hívást. Ezek külföldi számok, ne vegyük fel a telefont és ne is hívjuk vissza, mert kiürülhet a pénztárcánk.

Köszönjük a nőnapi meghívást, jó lenne, ha nem csak a műsoros rendezvényeken lennénk jelen, hanem pl. a történelmi ünnepeken is. Eddig is igen színvonalas műsorokat láthattunk a településünkön működő oktatási intézmények közreműködésével.

Az egyesület továbbműködéséhez maximális segítséget szeretnék nyújtani a munkatársaimmal közösen.

A tagság örömmel vette a tájékoztatásokat, és kérdéseket tettek fel, amikre Kaló Istvánné és Farkas Józsefné készséggel válaszolt.

Csoportunk részéről továbbra is igényt tartunk a rendszeres tájékoztatókra, mert így „magyarul”, érthetően, nem „jogszabály nyelven” jutunk számunkra fontos információkhoz.

Köszönjük Farkas Józsefné, Bíró Mihályné, Tóth Jánosné, Garai Istvánné, Medgyes Józsefné, Szabó Lajosné, Szűcs Jenőné, Cser Lászlóné szíves támogatását!

***

Csoportunk legközelebbi összejövetele 2015. március 19-én (csütörtök) 14 órakor lesz a művelődési házban. Mindenkit szeretettel várunk!

***

Felhívom a tagság figyelmét, hogy a tagnyilvántartás rendbetétele ez évi nagy feladatunk. Ezért kérem, hogy aki az egyesület regisztrált tagja, de tagdíját valamilyen oknál fogva nem fizeti, azt vagy pótolja, vagy nyilatkozatot kell aláírnia, hogy nem kíván az egyesület tagja maradni. A tagdíj összege évek óta változatlan, 1200 Ft/év.

A tagdíj befizethető a Családsegítő Szolgálatnál nyitvatartási időben, és a sorstársi összejövetelen.

Ulviczki Józsefné
csoportvezető

 

 

 

A Kultúrházak éjjel-nappal sorozatában újra részt vettek a Kertbarát Kör tagjai. 2015. február 14-én szombaton délután nagy lelkesedéssel jöttünk össze a művelődési házban. Más szakkörök is bemutatkoztak. Mi, a Fekete József Kertbarát Kör tagjai, sok finomsággal készültünk. Nagy lelkesedéssel készítettük a kóstolni valókat. Alaposan megterítettük az asztalokat, hogy a vendégeknek legyen mit kóstolniuk. Közben jókat beszélgettünk. Megnéztük a műsort, ami nagyon színvonalas volt. Gratulálunk a fellépőknek. Úgy éreztük, nagyon jó hangulatban telt ez a szombat délután. Máskor is ott leszünk!

Kertbarátok

 

Újszász 2016©