A Szabadság Horgász Egyesület 2016. május 22-én rendezte meg az Újszászi Holt-Zagyván (Szászberki-horgásztó) a hagyományos egyesületi halfogó versenyét. A verseny keretében gyermek, ifjúsági, női és felnőtt férfi kategóriákban lehetett nevezni, melyet összesen 41 horgász tett meg. 

A verseny első szakaszában úgy tűnt, hogy csak a versenypálya szélső helyei adnak számottevő mennyiségű halat, főleg pontyot és törpeharcsát, azonban a négyórás verseny utolsó órájára fordulva a középső részen is megélénkült a pontyok kapókedve. Nász Imre fél óra leforgása alatt beérte a versenyben addig vezetőket, egyúttal megfogta a verseny legnagyobb halát. A többi kategóriában is egy vagy két ponty kellett a dobogó tetejéhez, a hölgyek és a gyermekek részéről is türelmes és ügyes fárasztásoknak lehettek szemtanúi a versenyre látogatók. 

A legügyesebb horgászokat most is értékes díjakkal jutalmaztuk, minőségi botok, orsók és kiegészítők találtak gazdára. 

A díjazottak és a mérlegelési eredményük: 

Gyermek kategória: 

1. Dombai Ádám 4 320 gramm 

2. Konka Tímea    3 920 gramm 

3. Konka Dániel 860 gramm 

Ifjúsági kategória: 

1. ifj. Dombai Zoltán 3 520 gramm 

Női kategória: 

1. Sánta Sándorné 5 470 gramm 

2. Szabó Enikő 3 840 gramm 

3. Kiss Jánosné 3 700 gramm 

Felnőtt férfi kategória: 

1. Bulyáki István 13 240 gramm 

2. Nász Imre 11 820 gramm 

3. Kiss János 9 480 gramm 

Legnagyobb hal: 

Nász Imre 5 300 gramm (ponty). 

A mérlegelést és eredményhirdetést követően finom babgulyást fogyaszthattak el a versenyzők és a versenyre kilátogató hozzátartozók, Terjéki József szakács jóvoltából. Köszönjük Nagy Gábornak a verseny ideje alatt a helyszínen biztosított büfé szolgáltatását. 

Ezúton köszönjük Újszász Városi Önkormányzatnak és Molnár Péter polgármesternek az idei évben az egyesületnek nyújtott támogatást, melyet a vízjogi engedélyben előírt ökológiai vízszint biztosítására, a holtág fenntartására kívánunk fordítani. Továbbá köszönjük Konka Csabának a felajánlott képviselői tiszteletdíjat, melyet a verseny lebonyolításához használt fel az egyesület. 

Végezetül technikai jellegű információ: 

Egyesületünk horgászvizsgáztatásra nem jogosult. Vizsgázni – többek között – a Közép-Tisza-vidéki Horgászegyesületek Szövetsége irodájában lehet (5000 Szolnok, Tabán u. 9. Tel.: 56/512-610 vagy 56/512-611), előzetes bejelentkezés alapján. 

Figyelemmel az elektronikus felületen történő rögzítésre, illetve a vizsgára való felkészülésre, javasoljuk, hogy azok a gyermekhorgászok, akik 12-14 évesek, és továbbra is szeretnének a horgászatnak hódolni 15 éves koruk után, időben kezdjék meg a felkészülést, és vizsgázzanak le, mivel abban az évben, amelyben a 15. életévüket betöltik, már csak vizsgadokumentum bemutatása után válthatnak engedélyt! 

Ifj. Pap Gábor
titkár 

 

Kapás
(Fotó: Ifj. Pap Gábor)

 

Nász Imre a nagy hallal
(Fotó: Paplanos Tibor)

 

Verseny közben
(Fotó: Paplanos Tibor)

 

2016. május 19-én a művelődési ház klubtermében tartotta közgyűlését az Újszászi 4H Egyesület, ahol Barta Imréné levezető elnök köszöntötte a megjelent felnőtteket és fiatalokat. Ismertette és elfogadtatta a napirendi pontokat, majd felkérte Szabóné Balogh Etelkát beszámolója megtartására, aki a 2015. év eseményei mellett röviden 22 éves elnöki tevékenységét is összefoglalta. Beszéde végén elköszönt az egyesülettől. Lemondását már korábban jelezte. Ezért a beszámoló elfogadása után tisztségviselő választás következett, amelynek eredményeként az egyesület új elnöke Pomázi Melinda, elnökhelyettese: Bakóné Tánczos Krisztina, elnökségi tagjai: Bogárné Simon Klára, Fehér János és Szacskó József. Zárszóként Bogárné Simon Klára köszönte meg szívhez szólóan Szabóné Balogh Etelka 22 éves munkáját.

 

Picasaweb | Google Photos

Fotó: Fehér János

 

Az Újszászi 4H Egyesület, mint civil, gyermek és ifjúsági szervezet Alapító Okiratának, Egyesület Alapszabályának, Szervezeti Működési Szabályzatának megfelelően szervezte meg működését, végezte tevékenységét, valósította meg tervezett programját. A 2015. május 26-án összehívott közgyűlésen a résztvevők elfogadták az egyesület módosításokkal egybeszerkesztett alapszabályát, pénzügyi és közhasznúsági beszámolóját, éves tevékenységi tervét. Egyesületünk közhasznúsági kérelméhez kapcsolódóan a Szolnoki Törvényszék hiánypótlásra adott lehetőséget, melynek eleget tettünk. A hiánypótlás nem felelt meg a jogszabályi előírásoknak, így a 2015.10.09-én kelt végzés értelmében a jogszabályoknak megfelelő eljárásrend szerinti a kérelem ismételt benyújtása vált szükségessé. Elnökségünk a hiánypótlásban meghatározottak szerint – Dr. Kókai Gábor ügyvéd úr tanácsa, segítsége alapján – átdolgozta a dokumentumokat, majd a 2015.11.16-án összehívott Közgyűlés jóváhagyása után ez benyújtásra került. A Szolnoki Törvényszék kedvező döntése értelmében elrendelte Újszászi 4H Egyesület közhasznú jogállásának nyilvántartásba vételét.

Az egyesület új célja:

Politika és ideológia mentes gyermek és ifjúsági civil szervezetként a nevelés-oktatás, ismeretterjesztés és szemléletformálás, korcsoportos és családi programszervezés közhasznú tevékenységként történő vállalása,

  • természet és környezetvédelem, ember és természet kapcsolatának humanizálása
  • ősi kismesterségek átmentése, hagyományőrzés, kultúraközvetítés
  • szabadidő hasznos eltöltése
  • egészséges életmód, egészségmegőrzés
  • sportélet területén szabadidős és versenysport rendezvény szervezés

 

Bővebben: Beszámoló az Újszászi 4 H Egyesület 2015. évi tevékenységéről

Ezúton is tájékoztatjuk az Egyesület Tagságát, Támogatóinkat, a Város Lakosságát, hogy a Közgyűlés, mint legfőbb döntéshozó szerv határozata értelmében - a lemondó elnökségi tagok helyére - új tisztségviselők  kerültek megválasztásra 2015.05.19-én.

Ennek értelmében az Újszászi 4 H Egyesület elnöksége az alábbi tisztségviselőkből áll:

  • Pomázi Melinda az egyesület elnöke
  • Bakóné Tánczos Krisztina az egyesület elnökhelyettese
  • Bogárné Simon Klára
  • Fehér János
  • Szacskó József az egyesület elnökségének tagjai.

Hívunk, várunk minden érdeklődött egyesületünkben, aki szervezetünk céljaival, értékeivel azonosulni tud, Alapszabályzatunkat elfogadja.

az Elnökség

 

 

Bükkszentkeresztről jelzett technikai okok miatt az Együtt Újszászért Egyesület 2016. június 11-re szervezett kirándulása elmarad!

A kirándulás későbbi időpontjáról értesítést küldünk. Megértésüket köszönjük.

Együtt Újszászért Egyesület
Elnöksége

 

S Z A B A D S Á G   H O R G Á S Z   E G Y E S Ü L E T

5052 ÚJSZÁSZ, SÓLYOM ÚT 18.
e-mail: Ez az email cím védett a spam robotoktól. A megtekintéséhez JavaScript szükséges. ; web: www.ujszasz.hu/civilforum/szabadsag-he

 

T Á J É K O Z T A T Á S

HALTELEPÍTÉSRŐL
ÉS ÁLTALÁNOS HORGÁSZATI TILALOM
ELRENDELÉSÉRŐL

A Magyar Országos Horgász Szövetség (1124 Budapest, Korompai utca 17.), mint a Magyar Államot megillető halgazdálkodási jog haszonbérlője és a Szabadság Horgász Egyesület (5052 Újszász, Sólyom út 18.), mint halgazdálkodásra jogosult alhaszonbérlő által kötött alhaszonbérleti szerződés alapján a 16-297-1-1 új víztér kód megjelöléssel ellátott, Újszászi Zagyva-Holtág megnevezésű vízterületen a Szabadság Horgász Egyesület haltelepítést hajtott végre.

A telepítésről az alábbiak szerint nyújtunk tájékoztatás:

2016. május 18-án 100 kg kétnyaras ponty és 205 kg háromnyaras ponty került telepítésre a holtág Szászberki-ágába (déli holtágrész).

A vízterületre az egyesületi közgyűlés döntése értelmében 2016. május 18. (szerda) 7.30 órától 2016. május 22. (vasárnap) 7.30 óráig általános horgászati tilalom került elrendelésre.

A Vezetőség nevében:

Újszász, 2016. május 19.

ifj. Pap Gábor
titkár

 

 

Újszász 2016©