Az Újszászi 4H Egyesület, mint civil, gyermek és ifjúsági szervezet Alapító Okiratának, Egyesület Alapszabályának, Szervezeti Működési Szabályzatának megfelelően szervezte meg működését, végezte tevékenységét, valósította meg tervezett programját. A 2015. május 26-án összehívott közgyűlésen a résztvevők elfogadták az egyesület módosításokkal egybeszerkesztett alapszabályát, pénzügyi és közhasznúsági beszámolóját, éves tevékenységi tervét. Egyesületünk közhasznúsági kérelméhez kapcsolódóan a Szolnoki Törvényszék hiánypótlásra adott lehetőséget, melynek eleget tettünk. A hiánypótlás nem felelt meg a jogszabályi előírásoknak, így a 2015.10.09-én kelt végzés értelmében a jogszabályoknak megfelelő eljárásrend szerinti a kérelem ismételt benyújtása vált szükségessé. Elnökségünk a hiánypótlásban meghatározottak szerint – Dr. Kókai Gábor ügyvéd úr tanácsa, segítsége alapján – átdolgozta a dokumentumokat, majd a 2015.11.16-án összehívott Közgyűlés jóváhagyása után ez benyújtásra került. A Szolnoki Törvényszék kedvező döntése értelmében elrendelte Újszászi 4H Egyesület közhasznú jogállásának nyilvántartásba vételét.

Az egyesület új célja:

Politika és ideológia mentes gyermek és ifjúsági civil szervezetként a nevelés-oktatás, ismeretterjesztés és szemléletformálás, korcsoportos és családi programszervezés közhasznú tevékenységként történő vállalása,

 • természet és környezetvédelem, ember és természet kapcsolatának humanizálása
 • ősi kismesterségek átmentése, hagyományőrzés, kultúraközvetítés
 • szabadidő hasznos eltöltése
 • egészséges életmód, egészségmegőrzés
 • sportélet területén szabadidős és versenysport rendezvény szervezés

 

Bővebben: Beszámoló az Újszászi 4 H Egyesület 2015. évi tevékenységéről

Ezúton is tájékoztatjuk az Egyesület Tagságát, Támogatóinkat, a Város Lakosságát, hogy a Közgyűlés, mint legfőbb döntéshozó szerv határozata értelmében - a lemondó elnökségi tagok helyére - új tisztségviselők  kerültek megválasztásra 2015.05.19-én.

Ennek értelmében az Újszászi 4 H Egyesület elnöksége az alábbi tisztségviselőkből áll:

 • Pomázi Melinda az egyesület elnöke
 • Bakóné Tánczos Krisztina az egyesület elnökhelyettese
 • Bogárné Simon Klára
 • Fehér János
 • Szacskó József az egyesület elnökségének tagjai.

Hívunk, várunk minden érdeklődött egyesületünkben, aki szervezetünk céljaival, értékeivel azonosulni tud, Alapszabályzatunkat elfogadja.

az Elnökség

 

 

Bükkszentkeresztről jelzett technikai okok miatt az Együtt Újszászért Egyesület 2016. június 11-re szervezett kirándulása elmarad!

A kirándulás későbbi időpontjáról értesítést küldünk. Megértésüket köszönjük.

Együtt Újszászért Egyesület
Elnöksége

 

S Z A B A D S Á G   H O R G Á S Z   E G Y E S Ü L E T

5052 ÚJSZÁSZ, SÓLYOM ÚT 18.
e-mail: Ez az email cím védett a spam robotoktól. A megtekintéséhez JavaScript szükséges. ; web: www.ujszasz.hu/civilforum/szabadsag-he

 

T Á J É K O Z T A T Á S

HALTELEPÍTÉSRŐL
ÉS ÁLTALÁNOS HORGÁSZATI TILALOM
ELRENDELÉSÉRŐL

A Magyar Országos Horgász Szövetség (1124 Budapest, Korompai utca 17.), mint a Magyar Államot megillető halgazdálkodási jog haszonbérlője és a Szabadság Horgász Egyesület (5052 Újszász, Sólyom út 18.), mint halgazdálkodásra jogosult alhaszonbérlő által kötött alhaszonbérleti szerződés alapján a 16-297-1-1 új víztér kód megjelöléssel ellátott, Újszászi Zagyva-Holtág megnevezésű vízterületen a Szabadság Horgász Egyesület haltelepítést hajtott végre.

A telepítésről az alábbiak szerint nyújtunk tájékoztatás:

2016. május 18-án 100 kg kétnyaras ponty és 205 kg háromnyaras ponty került telepítésre a holtág Szászberki-ágába (déli holtágrész).

A vízterületre az egyesületi közgyűlés döntése értelmében 2016. május 18. (szerda) 7.30 órától 2016. május 22. (vasárnap) 7.30 óráig általános horgászati tilalom került elrendelésre.

A Vezetőség nevében:

Újszász, 2016. május 19.

ifj. Pap Gábor
titkár

 

 

 

 

A Szabadság Horgász Egyesület által forgalmazott,
horgászatra jogosító okmányok és azok díjtételei, egyéb díjak

 

Alapokmányok és tagdíjfizetések (a díjak forintban értendő, adómentes bruttó összegek):

  felnőtt férfi
(18-69 év)
felnőtt
(70 év felett)
felnőtt női
(18-69 év)
ifjúsági
((12)-18 év)
gyermek
(3-15(3) év)
állami
jegy (1) (2)
2.000 mentes 2.000 2.000 mentes
fogási napló 200 200 200 200 200
területi szövetségi tagsági lap 1.800 900
(68 év felett)
900 900 mentes
tagdíj 3.000 1.500 3.000 3.000 mentes
összes alap: 7.000 2.600 6.100 6.100 200

 

Megjegyzések:
(1) Az előző tárgyévi fogási napló határidőn túli vagy hibásan kitöltött leadása nyomán +2.000,- Ft díj fizetése jogszabály alapján előírt kötelezettség. A díj megfizetése a mentességgel érintettekre (gyermek, 70 év feletti, fogyatékkal élő) is vonatkozik!
(2) Az értelmi- (hozzátartozó vagy gyám felügyeletével), mozgásszervi- vagy hallási fogyatékkal élő, a vak vagy gyengénlátó személy mentes az állami jegy díjának megfizetési kötelezettsége alól. A jogosultságot a területileg illetékes kormányhivatal (JNSZ Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földművelésügyi Főosztály – 5000 Szolnok, Vízpart krt. 32.) halászati felügyelője által kiállított végzéssel lehet igazolni (mely öt évre szól).
(3) A 2013. évi CII. törvény 40. § (3) bekezdés alapján gyermek horgász: Hároméves kortól az adott év december 31. napjáig a 15. életévét be nem töltött személy.

 

Területi engedélyek (az engedély árak forintban értendő, adómentes bruttó összegek):

  felnőtt férfi
(18-69 év)
felnőtt
(70 év felett)
felnőtt női
(18-69 év)
ifjúsági
((12)-18 év)
gyermek
(3-15 (1) év)
Újszászi Zagyva-holtág (Szászberki-holtág)/ éves 26.000 13.000 13.000 (2) 13.000 3.000
Zagyva-Tarna / éves 8.000 4.000 (2) 4.000 (2) 4.000     2.000 (3)
Jászsági-főcsat. / éves 6.000 -- -- --
Millér-csa-torna / éves 5.000 -- -- --
Közép-Tisza-vidéki Horgász Egyesületek Szövetsége / Ált. területi eng. / éves 20.000 10.000 (2)
(65 év felett)
10.000 (2) 10.000 --
Tisza folyó és mentetlen holtágak /
éves
15.000 -- -- -- --
Tápió 2016-tól nem forgalmazunk; váltható: Nagykáta, Tápiógyörgye településeken

 

(1) Hároméves kortól az adott év december 31. napjáig a 15. életévét be nem töltött személy.
(2) A kedvezményes ár egybotos horgászatra jogosít!
(3) A gyermekjegy összevont, a Tisza Horgász Egyesület kezelésében lévő vizeken jogosít horgászatra.

 

Egyéb:

 • horgászigazolvány tartótok: 400,- Ft;
 • horgászigazolvány keményfedeles tokkal: 600,- Ft;

 

Egyéb díjtételek (a Szabadság Horgász Egyesület közgyűlési döntései értelmében):

 • Újszászi Zagyva-holtág (Szászberki-holtág)
  új belépő által fizetendő egyszeri díj: 10.000,- Ft;
  (e díjtétel vonatkozásában 50%-os díjkedvezmény női, ifjúsági és 70 év feletti horgászok esetében; gyermek díjmentes);
 • Újszászi Zagyva-holtág (Szászberki-holtág)
  társadalmi munka (2 nap) megváltás díja: 4.000,- Ft/fő/nap;
 • Újszászi Zagyva-holtág (Szászberki-holtág) napijegy:
  • nappali napijegy: egész évben (kivéve telepítés utáni általános tilalom és azt követő 7 naptári nap), horgászatra 6.00 – 21.00 óra között jogosít: 3.000,- Ft;
  • éjszakai napijegy: május 1. és október 31. között (kivéve telepítés utáni általános tilalom és azt követő 7 naptári nap), kizárólag péntekről szombatra vagy szombatról vasárnapra éjszaka, 19.00 – 6.00 óra között jogosít horgászatra: 3.000,- Ft.

napijegy váltható:

 • Sipos csárda: 5052 Újszász, Zrínyi út 2.; nyitva:H-V: 6.00 – 21.00 óra.

Újszász, 2016. április 2.

Szabadság Horgász Egyesület Vezetősége

 

Újszász 2016©