Meghívó

Tisztelettel meghívjuk Önt, 2017.01.19-én 16:00 órakor, az Újszászi 4 H Egyesület, Városi Sportcsarnokban (Újszász, Kossuth út 13.) megtartandó Közgyűlésére.

Napirendi pontok:

 1. A törvényi és közhasznúsági előírásoknak megfelelő Alapszabály meghatározott pontjainak módosítása: 
  - székhely
  - tisztségviselők
  Előterjesztő: egyesület elnöke
 2. Az elnökség, tisztségviselők megválasztásának megerősítése, felhatalmazás az erre vonatkozó törvényi előírásoknak megfelelő dokumentumok benyújtására.
  Előterjesztő: levezető elnök

A Napirend módosítása 2017. 01.09-ig kérhető az elnökségtől a fentiekben közzétett email címen vagy személyesen. Az ezzel kapcsolatos döntésről 2017.01.10-ig tájékoztatjuk a tagságot.

Megjelenésére számítunk.

Tájékoztató

Alapszabályunk értelmében a közgyűlés akkor határozatképes, ha a szavazásra jogosult tagok több mint fele részt vesz. Határozatképtelenség megállapítása esetén Ismételt Közgyűlés kell összehívni.

 

Meghívó Ismételt Közgyűlésre

Ismételt Közgyűlés időpontja: 2017.01.19. 16 30 óra
Ismételt Közgyűlés helye: Városi Sportcsarnokban (Újszász, Kossuth út 13)

A napirendi pontok változtatása nélkül, a jelenlévők létszámától függetlenül az Ismételt Közgyűlés résztvevői jogosultak az Alapszabályzat módosításának elfogadására, felhatalmazás megadására.

A meghívó közzétételének, kézbesítésének időpontja: 2017. 01.04.

Az egyesület elnöke, elnöksége

 

A Magyar Lábtoll-labda Szövetség TÁMOP 6.1.2-11/1-2012-0653 azonosítási számú „Egészségnevelés és szemléletformálás Újszászon lábtoll-labdázással” című és az Újszászi 4H Egyesület TÁMOP 6.1.2-11/1-2012-0648 azonosítási számú „Egészségfejlesztés az Újszászi 4H Egyesületnél” című pályázatának fenntartási részeként a Vörösmarty Mihály Általános Iskolával együttműködve augusztus 22-től augusztus 26-ig második alkalommal rendeztük meg a leendő első osztályos kisdiákoknak a Gólyatábor elnevezésű egyhetes programot.

 

Google Photos

 

Google Photos

Fotó: Fehér János, Gonda Adrienn és Pomázi Melinda

 

A nyár utolsó hetében „kisgólyáink” a pályázatok négy bajnokságán számtalan érdekesebbnél érdekesebb játékos, ügyességi és mókás feladatot hajtottak végre.

Az öt főzőnapon gyümölcsturmixot, zöldségsalátát, egészséges szendvicseket készítettek, amit természetesen el is fogyasztottak.

Sportoltak, tornáztak, vetélkedtek, szaladgáltak és a nap végére jól elfáradtak.

A gyerekek a leendő elsős tanító nénikkel – Csajbókné Nyári Erzsike nénivel, Barta Petra nénivel J Rabné Vágó Katika nénivel és Joóné Katika nénivel – is megismerkedtek, belekóstolhattak az iskolai életbe. Gyöngyöt fűztek, színeztek, kreatív foglalkozásokon vettek részt.

A hét csúcspontja a pénteki túra volt, amelyen a gyerekek ellátogattak a településünkön lévő Gerendás Ökotanyára, ahol bepillanthattak az állattartás, a hagyományos gazdálkodási formák rejtelmeibe, tyúkot, pulykát, gyöngyöst, disznót és juhot etethettek, nyulat simogathattak. A házigazdák képviseletében – Dobozi Bogi és Szacsi bácsi – házi almalekváros kenyérrel és frissítővel kedveskedtek a gyerekeknek.

A gyerekek a tábor ideje alatt sok mindent megtanultak, sok hasznos tapasztalatot szereztek – megismerték az iskolát, a tanító néniket, a konyhás néniket, felfedezték saját tantermüket, megismerték az ebédlői, tornacsarnoki szabályokat – ezért remélem, hogy szeptember 1-jén boldogan, félelmek nélkül lépnek majd be iskolánk kapuján.

Bízom benne, hogy ezek a felhőtlen, vidám napok hozzásegítették „kisgólyáink” könnyebb beilleszkedését az iskolás életbe.

A gyerekek nevében köszönetet mondok Dobozi Róbertnek, hogy lehetővé tette, hogy diákjaink ellátogathattak a Gerendás Ökotanyára.

Köszönöm minden segítőnek, kollégámnak az aktív közreműködést!

Jövőre, következő táborunkba is várjuk nagy szeretettel leendő diákjainkat!

Pomázi Melinda
az Újszászi 4H Egyesület elnöke

 

2016. május 19-én a művelődési ház klubtermében tartotta közgyűlését az Újszászi 4H Egyesület, ahol Barta Imréné levezető elnök köszöntötte a megjelent felnőtteket és fiatalokat. Ismertette és elfogadtatta a napirendi pontokat, majd felkérte Szabóné Balogh Etelkát beszámolója megtartására, aki a 2015. év eseményei mellett röviden 22 éves elnöki tevékenységét is összefoglalta. Beszéde végén elköszönt az egyesülettől. Lemondását már korábban jelezte. Ezért a beszámoló elfogadása után tisztségviselő választás következett, amelynek eredményeként az egyesület új elnöke Pomázi Melinda, elnökhelyettese: Bakóné Tánczos Krisztina, elnökségi tagjai: Bogárné Simon Klára, Fehér János és Szacskó József. Zárszóként Bogárné Simon Klára köszönte meg szívhez szólóan Szabóné Balogh Etelka 22 éves munkáját.

 

Picasaweb | Google Photos

Fotó: Fehér János

 

Az Újszászi 4H Egyesület, mint civil, gyermek és ifjúsági szervezet Alapító Okiratának, Egyesület Alapszabályának, Szervezeti Működési Szabályzatának megfelelően szervezte meg működését, végezte tevékenységét, valósította meg tervezett programját. A 2015. május 26-án összehívott közgyűlésen a résztvevők elfogadták az egyesület módosításokkal egybeszerkesztett alapszabályát, pénzügyi és közhasznúsági beszámolóját, éves tevékenységi tervét. Egyesületünk közhasznúsági kérelméhez kapcsolódóan a Szolnoki Törvényszék hiánypótlásra adott lehetőséget, melynek eleget tettünk. A hiánypótlás nem felelt meg a jogszabályi előírásoknak, így a 2015.10.09-én kelt végzés értelmében a jogszabályoknak megfelelő eljárásrend szerinti a kérelem ismételt benyújtása vált szükségessé. Elnökségünk a hiánypótlásban meghatározottak szerint – Dr. Kókai Gábor ügyvéd úr tanácsa, segítsége alapján – átdolgozta a dokumentumokat, majd a 2015.11.16-án összehívott Közgyűlés jóváhagyása után ez benyújtásra került. A Szolnoki Törvényszék kedvező döntése értelmében elrendelte Újszászi 4H Egyesület közhasznú jogállásának nyilvántartásba vételét.

Az egyesület új célja:

Politika és ideológia mentes gyermek és ifjúsági civil szervezetként a nevelés-oktatás, ismeretterjesztés és szemléletformálás, korcsoportos és családi programszervezés közhasznú tevékenységként történő vállalása,

 • természet és környezetvédelem, ember és természet kapcsolatának humanizálása
 • ősi kismesterségek átmentése, hagyományőrzés, kultúraközvetítés
 • szabadidő hasznos eltöltése
 • egészséges életmód, egészségmegőrzés
 • sportélet területén szabadidős és versenysport rendezvény szervezés

 

Bővebben: Beszámoló az Újszászi 4 H Egyesület 2015. évi tevékenységéről

Ezúton is tájékoztatjuk az Egyesület Tagságát, Támogatóinkat, a Város Lakosságát, hogy a Közgyűlés, mint legfőbb döntéshozó szerv határozata értelmében - a lemondó elnökségi tagok helyére - új tisztségviselők  kerültek megválasztásra 2015.05.19-én.

Ennek értelmében az Újszászi 4 H Egyesület elnöksége az alábbi tisztségviselőkből áll:

 • Pomázi Melinda az egyesület elnöke
 • Bakóné Tánczos Krisztina az egyesület elnökhelyettese
 • Bogárné Simon Klára
 • Fehér János
 • Szacskó József az egyesület elnökségének tagjai.

Hívunk, várunk minden érdeklődött egyesületünkben, aki szervezetünk céljaival, értékeivel azonosulni tud, Alapszabályzatunkat elfogadja.

az Elnökség

 

Újszász 2016©